36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Danse Sko Sølv Tango Dans Gave Ballroom 36 8cm Kvinner Leit Yff Latin VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

8cm Dans Kvinner Gave Danse Tango Sølv Sko Yff Latin Leit 36 Ballroom Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. 8cm Yff 36 Gave Tango Leit Sølv Dans Kvinner Sko Danse Ballroom Latin Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sko Danse Yff Dans Sølv Tango 8cm Gave Ballroom Leit Kvinner 36 Latin

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Leit Tango Gave 36 Sølv Yff Kvinner Sko 8cm Latin Dans Ballroom Danse Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Gave Yff Ballroom Tango Kvinner Latin Sko Sølv Leit 8cm Dans 36 Danse 5.       Perfeksjon

Tango 36 Ballroom Gave Sko Kvinner Leit Yff Latin Dans 8cm Sølv Danse →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sko Leit Danse Kvinner Yff Dans Latin Sølv 8cm Tango 36 Gave Ballroom →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

110775 Dagdriver Stonefly Blå Flat Mann Ognxqg6d4T

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz 36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz