36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Leit Ballroom Danse Kvinner Latin Gave Sko Yff Sølv 8cm Dans 36 Tango VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Latin Dans Tango Danse Leit 36 Sko Yff Gave Kvinner Ballroom 8cm Sølv Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Yff 36 8cm Danse Gave Ballroom Kvinner Latin Tango Sko Sølv Dans Leit Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Leit 36 Dans Ballroom Sko 8cm Danse Sølv Latin Gave Yff Kvinner Tango

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Dans Gave Yff Latin Kvinner Danse Sko Leit Ballroom 8cm 36 Tango Sølv Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sko Dans Tango Ballroom Gave Leit Latin 8cm 36 Danse Yff Kvinner Sølv 5.       Perfeksjon

8cm Yff Ballroom Kvinner 36 Sko Dans Tango Gave Latin Leit Sølv Danse →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kvinner Danse Sølv Gave Tango Latin Leit 36 Yff Dans 8cm Ballroom Sko →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Perforert 8 Felicia Golden Blå Flat Skinn 2 Sam Semsket Kvinners Suede Edelman Støvete Uk Karamell Ballett 8144qPBxw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz 36 8cm Latin Ballroom Gave Danse Sølv Dans Yff Kvinner Tango Leit Sko ORPqpwTxz