Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

2 Brun Eu Kvinner 5 35 Tilfeldige visone Ballerinasko Uk Gabor VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Gabor Tilfeldige Kvinner Ballerinasko Uk Eu Brun 35 5 2 visone Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Brun Gabor 35 Tilfeldige 2 5 Ballerinasko visone Eu Uk Kvinner Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Ballerinasko Gabor visone 35 Uk Tilfeldige 5 Eu Brun 2 Kvinner

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Ballerinasko Gabor Kvinner Eu 35 5 Uk visone Tilfeldige 2 Brun Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Uk Eu visone 2 5 Brun Tilfeldige Ballerinasko Kvinner Gabor 35 5.       Perfeksjon

2 visone 5 Tilfeldige Kvinner 35 Gabor Brun Eu Uk Ballerinasko →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Eu Uk Ballerinasko Gabor 2 visone Kvinner 5 35 Tilfeldige Brun →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

00 Platina 79172 Myk Leiligheter Enval Ballett Kvinner 39 EaBqnwpWx

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f 5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f 5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f 5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f 5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f 5 Gabor Ballerinasko Uk Eu visone Brun 2 Tilfeldige Kvinner 35 wgqxYgH1f