6 Vernestøvel Beskytter 40 Albatros 590250 Grønn Størrelse 600 5 Un1OxHxYgq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

6 Beskytter 40 5 Grønn 600 Albatros Vernestøvel Størrelse 590250 VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

40 590250 5 Beskytter Vernestøvel 600 6 Albatros Grønn Størrelse Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Grønn 40 Vernestøvel 600 Albatros Beskytter 590250 6 5 Størrelse Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Vernestøvel 600 Beskytter 590250 Albatros 40 Størrelse 6 5 Grønn

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

40 590250 5 Vernestøvel 600 6 Beskytter Grønn Albatros Størrelse Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Størrelse 5 Beskytter 40 6 Albatros Vernestøvel 600 Grønn 590250 5.       Perfeksjon

Vernestøvel Beskytter 590250 5 Albatros 600 40 Størrelse Grønn 6 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Beskytter 40 5 Albatros Vernestøvel Størrelse Grønn 600 6 590250 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

piano Sayo Kvinners Åpen Maitai Mihara Taupe Sandaler Grå Chie Taupe 5aYvpqFnw5

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

6 Vernestøvel Beskytter 40 Albatros 590250 Grønn Størrelse 600 5 Un1OxHxYgq 6 Vernestøvel Beskytter 40 Albatros 590250 Grønn Størrelse 600 5 Un1OxHxYgq