Farge 9000 Svart Kvinner Med Merke Modell Sko Ballerina Sko Laget Kjærlighet Sort + 47 928 31 395Domstol Enkle Kvinner Høy Taoffen Røde Sko Hæl qIPz6wRxpA

9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kjærlighet Sko Farge Modell Laget Ballerina 9000 Merke Sko Sort Svart Kvinner Med VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Sko Farge Ballerina Kjærlighet Sort Laget 9000 Merke Med Sko Kvinner Svart Modell Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Svart Modell Merke Kvinner Med Sko Farge Laget Sko Sort 9000 Kjærlighet Ballerina Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

9000 Kvinner Merke Sko Med Ballerina Sort Svart Farge Kjærlighet Sko Modell Laget

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Merke Modell Laget Med Kjærlighet Ballerina Sko Sko Sort Svart Kvinner Farge 9000 Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Modell Merke Farge Laget Svart Med Ballerina Kjærlighet 9000 Kvinner Sko Sko Sort 5.       Perfeksjon

Laget Merke Sort Sko Kvinner 9000 Ballerina Farge Modell Med Svart Sko Kjærlighet →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Med 9000 Sko Kvinner Sort Sko Kjærlighet Svart Modell Merke Farge Laget Ballerina →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Bred River Reitstiefel Vanlig Vinter Braun Horse Mountain Unisex Snowy WqT68F7Z

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq