Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Frost Leiligheter 94 111 27 Ballett Skinn Gabor Svart VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Svart Leiligheter Ballett Kvinners Frost 94 Skinn 111 Gabor 27 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Gabor 94 Svart 27 111 Skinn Frost Leiligheter Ballett Kvinners Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Frost Kvinners Skinn Leiligheter Svart 111 94 Gabor Ballett 27

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

111 Leiligheter Kvinners Ballett 94 Svart Gabor Frost 27 Skinn Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Gabor Ballett Leiligheter Skinn Frost 27 Svart Kvinners 94 111 5.       Perfeksjon

27 Ballett Kvinners 111 Svart Skinn Gabor 94 Leiligheter Frost →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

111 Ballett 94 Kvinners Gabor 27 Svart Frost Leiligheter Skinn →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Svart Vernestøvler svart Patrulje Arbeid Tacticle voksnes Magnum Unisex Og 0AOqT

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn 94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn 94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn 94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn 94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn 94 27 Kvinners Leiligheter Frost 111 Skinn Ballett Svart Gabor 6aAqvn