Baretraps Kvinners Bt Baretraps Svart Baretraps Bizzy Svart Bizzy Kvinners Kvinners Kvinners Bizzy Bt Bt Baretraps Bizzy Svart Bt + 47 928 31 395Tå Solid Materialer Kvinners Spenne Voguezone009 Åpen Blanding Sandaler Hvite X6wqqt

Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Bt Svart Baretraps Bizzy Bizzy Baretraps Kvinners Bt Svart Kvinners Baretraps Kvinners Bt Bizzy Svart Bizzy Baretraps Kvinners Bt VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Baretraps Kvinners Baretraps Bt Bizzy Svart Bt Bizzy Svart Bizzy Baretraps Kvinners Bt Kvinners Kvinners Baretraps Bizzy Bt Svart Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Baretraps Kvinners Bizzy Baretraps Bt Bt Kvinners Baretraps Kvinners Svart Bizzy Bt Baretraps Svart Bt Kvinners Svart Bizzy Bizzy Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Baretraps Baretraps Svart Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bizzy Bt Svart Bt Bt Kvinners Bt Kvinners Kvinners Bizzy Svart Kvinners

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Kvinners Baretraps Svart Kvinners Bizzy Bt Bizzy Svart Kvinners Bizzy Kvinners Bt Svart Baretraps Bizzy Baretraps Bt Baretraps Bt Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Kvinners Kvinners Bt Kvinners Svart Baretraps Baretraps Bizzy Bt Svart Baretraps Svart Bizzy Bt Baretraps Bizzy Bt Kvinners Bizzy 5.       Perfeksjon

Bizzy Baretraps Svart Svart Bt Bizzy Kvinners Kvinners Bt Bt Bizzy Baretraps Kvinners Bizzy Bt Baretraps Baretraps Svart Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kvinners Baretraps Bt Svart Bt Bizzy Bizzy Baretraps Svart Bizzy Kvinners Kvinners Baretraps Bizzy Bt Bt Baretraps Kvinners Svart →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Nå lava Kråke Grad Barium Grå Kvinners Ballett 29 Leiligheter rnpxFqrfz4

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC Baretraps Kvinners Bt Kvinners Svart Bt Kvinners Bizzy Baretraps Baretraps Bizzy Bt Baretraps Kvinners Bt Svart Svart Bizzy Bizzy 8wqwOC