Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Brune Ballett Leiligheter Ballett Leiligheter Melancholita Brune Kvinners Melancholita Kvinners VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Brune Melancholita Ballett Brune Ballett Kvinners Kvinners Leiligheter Melancholita Leiligheter Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Melancholita Kvinners Leiligheter Ballett Brune Brune Kvinners Melancholita Ballett Leiligheter Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kvinners Brune Kvinners Melancholita Melancholita Ballett Ballett Leiligheter Brune Leiligheter

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Melancholita Leiligheter Brune Kvinners Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners Ballett Brune Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Leiligheter Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Ballett Melancholita Kvinners Brune 5.       Perfeksjon

Ballett Ballett Melancholita Kvinners Melancholita Brune Leiligheter Leiligheter Kvinners Brune →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Leiligheter Leiligheter Melancholita Ballett Brune Ballett Kvinners Kvinners Brune Melancholita →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

42 Xtrem Xtrem nr Vernestøvler nr Vernestøvler Vernestøvler Xtrem nr 42 42 Vernestøvler ZFq5w5dx

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15 Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15 Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15 Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15 Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15 Brune Leiligheter Ballett Melancholita Kvinners Brune Melancholita Ballett Leiligheter Kvinners wpEq15