Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinner Støvlene Trekk Coolcept I Røde Hæl Skjult VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Skjult Coolcept Støvlene I Kvinner Hæl Trekk Røde Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Støvlene Røde Hæl Kvinner Trekk I Skjult Coolcept Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Hæl Kvinner Røde Trekk Skjult I Coolcept Støvlene

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Skjult Støvlene Trekk I Hæl Coolcept Kvinner Røde Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Coolcept Trekk Hæl Kvinner Skjult Røde Støvlene I 5.       Perfeksjon

I Coolcept Kvinner Hæl Støvlene Trekk Skjult Røde →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Coolcept I Kvinner Hæl Støvlene Skjult Trekk Røde →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Solid Allhqfashion Spenne Åpen Pu Kvinners Krenget Hæler sandaler Høye Tå Sølv qqUfE6nrxw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw Coolcept I Kvinner Hæl Skjult Støvlene Trekk Røde zqzAfxrPw