Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Ballett Fottøy Patent Beige Dame Montører Nude Leiligheter VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Fottøy Dame Nude Beige Patent Ballett Montører Leiligheter Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Leiligheter Dame Ballett Montører Beige Patent Fottøy Nude Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Dame Leiligheter Ballett Patent Beige Montører Fottøy Nude

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Nude Patent Beige Dame Leiligheter Ballett Montører Fottøy Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Beige Dame Montører Ballett Fottøy Patent Leiligheter Nude 5.       Perfeksjon

Leiligheter Beige Patent Dame Ballett Fottøy Nude Montører →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Ballett Leiligheter Montører Patent Nude Beige Fottøy Dame →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Ladyred Red Kvinners Lepper Sandal To Kjole pHU4TxWqw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp Fottøy Dame Patent Beige Montører Leiligheter Nude Ballett OaFqp