Fs48 Sikkerhet S1 p Boot Stål Svart Amblers Kvinners Støvler Støvler 8g5WqwxOn

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Fs48 p Støvler Stål Boot Kvinners Amblers Svart S1 Støvler Sikkerhet VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Boot Støvler Støvler S1 Fs48 Stål Amblers p Svart Kvinners Sikkerhet Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Stål Sikkerhet Boot Støvler Fs48 p S1 Amblers Kvinners Støvler Svart Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

S1 Kvinners Fs48 Støvler Boot Amblers Svart p Støvler Sikkerhet Stål

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Støvler Stål Boot p Kvinners Svart S1 Amblers Fs48 Støvler Sikkerhet Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Stål S1 Svart Støvler Kvinners Fs48 Sikkerhet Boot Amblers p Støvler 5.       Perfeksjon

Støvler Fs48 Kvinners Stål S1 Sikkerhet Boot p Støvler Amblers Svart →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kvinners Amblers Stål S1 Støvler Sikkerhet Boot Svart Støvler Fs48 p →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners Arbeid Silp Pu orsay På Bryllup Ol Pumper Lukket Bruden Salabobo Mote Parti D Tå Blå dBwP7FdqYx

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Fs48 Sikkerhet S1 p Boot Stål Svart Amblers Kvinners Støvler Støvler 8g5WqwxOn