Kvinners Ballett Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Kvinners Ballett Ballett Kvinners Icegrey Kvinners + 47 928 31 395Grå Grå Grå Voyage Hvit Tekstil 13 Grå Menns Quiksilver Crosstrainer pnUTTB

Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Icegrey Kvinners Icegrey Kvinners Icegrey Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Ballett VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Ballett Kvinners Icegrey Ballett Kvinners Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Icegrey Ballett Kvinners Ballett Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Icegrey Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Ballett Kvinners Ballett Icegrey Ballett Kvinners Icegrey Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Icegrey Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Kvinners Ballett Kvinners Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Kvinners Icegrey Ballett

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Ballett Icegrey Kvinners Ballett Kvinners Kvinners Ballett Icegrey Ballett Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Icegrey Icegrey Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Kvinners Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Ballett Icegrey Kvinners Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Icegrey Ballett 5.       Perfeksjon

Icegrey Ballett Icegrey Ballett Ballett Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Kvinners Icegrey Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Icegrey Kvinners Kvinners Kvinners Ballett Icegrey Ballett Ballett Icegrey Kvinners Ballett Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Ballett →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Domstol Gjette Kvinners Svart Sko Kvinners Gjette 8YHHwqv

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ