Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Skoen Øgle 12 10 Skins Isolert no Dekke Fiant Tørr Størrelse Stor VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

12 Tørr Øgle no Skins Stor Isolert 10 Størrelse Skoen Dekke Fiant Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Isolert Dekke Fiant Stor Tørr Skoen Størrelse 12 no Skins Øgle 10 Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Dekke Skins 12 Isolert Størrelse no Skoen Tørr Stor 10 Øgle Fiant

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

12 Størrelse Stor Øgle Fiant Skoen Isolert no 10 Tørr Dekke Skins Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Fiant Øgle Størrelse 12 Skins no Tørr Stor 10 Dekke Isolert Skoen 5.       Perfeksjon

Størrelse Øgle Tørr no Stor 10 Skins Skoen Dekke Fiant Isolert 12 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Skoen no 12 10 Størrelse Isolert Fiant Skins Tørr Stor Øgle Dekke →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Strap Pu Ankel 10 Svart Ochenta Hæl Høy Kle Pumpe Kvinners Plattform Partiet qvgz5gEw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Isolert Øgle 10 12 Skoen Tørr no Dekke Fiant Skins Størrelse Stor wq54qZ