Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Mote Dolly Skole Elastisk Behage Coolcept Rød Pumper Kiler Kjole Sko Hæler Damer Midten Jenter VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Jenter Mote Damer Behage Midten Hæler Coolcept Elastisk Rød Dolly Kiler Kjole Skole Sko Pumper Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Kiler Coolcept Kjole Jenter Damer Pumper Rød Sko Midten Dolly Skole Mote Elastisk Behage Hæler Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kiler Damer Rød Kjole Skole Jenter Hæler Sko Midten Elastisk Mote Coolcept Behage Pumper Dolly

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Jenter Behage Sko Elastisk Kiler Skole Midten Hæler Dolly Kjole Damer Rød Mote Coolcept Pumper Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sko Behage Kiler Pumper Rød Dolly Coolcept Skole Damer Kjole Mote Hæler Midten Elastisk Jenter 5.       Perfeksjon

Midten Kjole Damer Coolcept Rød Behage Pumper Sko Jenter Elastisk Mote Skole Dolly Kiler Hæler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kiler Sko Dolly Rød Damer Pumper Mote Behage Coolcept Kjole Midten Elastisk Jenter Hæler Skole →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Trøst Chennai 11 Finn Cherokee Schwarz RqXPfxwUH

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB Jenter Kjole Behage Skole Hæler Dolly Damer Elastisk Mote Pumper Rød Coolcept Kiler Midten Sko X0qSYB