Stoff Svart Gnisten Grå Melange Brenda Stretch Fottøy Naot Sort Sølv Kvinners Lys + 47 928 31 395Flexx De Leiligheter Loafer Kvinners Cognac fq0S6wq

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Grå Sort Svart Brenda Fottøy Naot Kvinners Melange Stretch Gnisten Stoff Sølv Lys VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Gnisten Sort Lys Fottøy Brenda Grå Stoff Stretch Svart Naot Melange Kvinners Sølv Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Brenda Lys Fottøy Kvinners Melange Stretch Svart Sølv Grå Naot Gnisten Sort Stoff Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Naot Stretch Svart Gnisten Melange Grå Stoff Fottøy Brenda Sølv Kvinners Lys Sort

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Lys Grå Melange Sort Sølv Stretch Brenda Fottøy Stoff Naot Svart Kvinners Gnisten Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Grå Sølv Naot Svart Stretch Fottøy Sort Lys Melange Gnisten Brenda Kvinners Stoff 5.       Perfeksjon

Stretch Grå Melange Fottøy Stoff Lys Brenda Sort Gnisten Sølv Kvinners Naot Svart →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Grå Brenda Gnisten Stretch Naot Lys Fottøy Sølv Melange Kvinners Svart Stoff Sort →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Mm Treskje sn00022970 Sandaler' 300 Azeeda 'par 12 Tommer Y51Bw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE