Lys Stoff Kvinners Svart Sølv Fottøy Melange Grå Gnisten Stretch Brenda Naot Sort + 47 928 31 395Kvinners Svart Trøst Jerez Finn Loafers 0EIXx

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Fottøy Gnisten Stretch Kvinners Brenda Lys Sølv Sort Svart Stoff Grå Melange Naot VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Gnisten Sølv Naot Svart Brenda Sort Fottøy Stretch Stoff Grå Kvinners Melange Lys Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Grå Fottøy Kvinners Brenda Sølv Gnisten Naot Lys Sort Stoff Stretch Svart Melange Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Svart Kvinners Sort Sølv Stretch Fottøy Stoff Brenda Lys Grå Gnisten Naot Melange

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sølv Stretch Brenda Gnisten Stoff Sort Melange Svart Naot Fottøy Kvinners Grå Lys Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Stoff Lys Fottøy Stretch Kvinners Melange Sort Gnisten Naot Brenda Sølv Svart Grå 5.       Perfeksjon

Kvinners Naot Grå Melange Fottøy Stoff Gnisten Sort Stretch Sølv Lys Svart Brenda →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Melange Naot Kvinners Sølv Brenda Lys Svart Stretch Sort Stoff Gnisten Fottøy Grå →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinner 36 Svarte Ldc424 Cafènoir Støvler qRx7wXRf

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE