Svart Sølv Grå Melange Fottøy Naot Stoff Gnisten Brenda Kvinners Lys Stretch Sort + 47 928 31 395582202 0201 Grå Grå Støvler 6151 ferro Kvinners Mjus 6F4fqd6

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Grå Stretch Melange Naot Svart Fottøy Sort Kvinners Gnisten Lys Sølv Stoff Brenda VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Naot Sort Kvinners Lys Stretch Brenda Grå Sølv Fottøy Melange Svart Gnisten Stoff Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Fottøy Gnisten Naot Stoff Lys Kvinners Sort Svart Brenda Melange Grå Sølv Stretch Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sort Sølv Gnisten Fottøy Stoff Stretch Kvinners Grå Melange Lys Svart Brenda Naot

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sort Kvinners Stoff Brenda Melange Fottøy Svart Stretch Sølv Naot Gnisten Grå Lys Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Stoff Svart Grå Stretch Sort Sølv Kvinners Brenda Fottøy Lys Melange Naot Gnisten 5.       Perfeksjon

Fottøy Stretch Grå Brenda Naot Kvinners Sølv Gnisten Svart Sort Lys Stoff Melange →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Lys Stoff Gnisten Naot Svart Kvinners Sølv Brenda Stretch Fottøy Melange Grå Sort →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners E Svart Damene Passe Sko Komfort Slip on Tradere Bomull Lett 54UFFv

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE