Sølv Stretch Brenda Stoff Svart Fottøy Kvinners Sort Naot Grå Lys Gnisten Melange + 47 928 31 395Skinn Il 6572 Slingback Laccio Glatt Kvinner 18y qS8Rqf

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Grå Sort Stretch Gnisten Brenda Naot Lys Svart Kvinners Sølv Melange Stoff Fottøy VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Stretch Gnisten Svart Stoff Fottøy Brenda Sølv Grå Melange Lys Naot Kvinners Sort Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Stoff Kvinners Grå Stretch Gnisten Sølv Sort Melange Svart Fottøy Lys Brenda Naot Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Lys Brenda Stretch Melange Svart Fottøy Sort Kvinners Naot Gnisten Stoff Grå Sølv

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Fottøy Lys Grå Brenda Gnisten Kvinners Svart Stoff Sølv Naot Melange Stretch Sort Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Fottøy Grå Kvinners Brenda Gnisten Lys Sølv Svart Stretch Sort Melange Stoff Naot 5.       Perfeksjon

Stretch Melange Sort Lys Sølv Brenda Stoff Gnisten Fottøy Grå Naot Svart Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kvinners Stoff Gnisten Sort Grå Melange Fottøy Naot Sølv Lys Svart Stretch Brenda →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners Hailey Minkoff Rebecca Svart Pumpe Kjole 58R46q6vwn

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE Lys Brenda Svart Kvinners Sølv Naot Melange Fottøy Gnisten Stretch Grå Sort Stoff Ctnqn6awxE