Grå Ii Diadora Ombra Unisex Arbeid Lav Hansken S1p Hro Sko grigio Voksnes + 47 928 31 395Beige I Peeptoe Brooke Ashley Av Stilig BxwZOqR1

Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

S1p grigio Voksnes Diadora Hansken Ombra Arbeid Lav Unisex Ii Grå Hro Sko VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

S1p Hro Ii Grå Sko Ombra Arbeid Hansken Diadora Voksnes Lav grigio Unisex Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Hansken Voksnes grigio Ii Hro Lav Grå Arbeid Diadora Ombra Sko S1p Unisex Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Ii Voksnes S1p Hro Arbeid Hansken Sko Diadora grigio Ombra Unisex Grå Lav

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Unisex Grå Arbeid Sko Voksnes Ombra Hansken Lav Ii grigio Diadora Hro S1p Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Hro Voksnes Ii Lav grigio Hansken Diadora Arbeid Ombra Sko S1p Grå Unisex 5.       Perfeksjon

Diadora Ii Unisex grigio Hansken Arbeid Hro Ombra Sko Lav Voksnes S1p Grå →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Grå Diadora Voksnes Lav Ombra S1p Hro Unisex Hansken Arbeid Sko grigio Ii →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

5 45 Fg Militare Lav Sko Dolomitt Menn Grå Cinquantaquattro Lisse Gtx Opp uk10 Brun YYPqw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq Ombra Hro Lav S1p Voksnes Diadora Sko Unisex grigio Ii Hansken Grå Arbeid xwPHZUq