Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Tilfeldige Perle Hgdr Sko Sandaler Svart Strand Roman Skli Bohem Tykk Damer Kvinners VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Sandaler Svart Perle Bohem Tykk Roman Tilfeldige Skli Damer Hgdr Kvinners Sko Strand Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Skli Sko Perle Damer Tykk Hgdr Sandaler Strand Svart Kvinners Roman Tilfeldige Bohem Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sko Kvinners Perle Roman Bohem Strand Tykk Damer Skli Sandaler Svart Tilfeldige Hgdr

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Strand Perle Kvinners Hgdr Roman Tykk Skli Sko Bohem Tilfeldige Damer Svart Sandaler Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Bohem Tykk Kvinners Tilfeldige Perle Strand Damer Hgdr Sandaler Svart Sko Roman Skli 5.       Perfeksjon

Tykk Skli Roman Sko Svart Hgdr Kvinners Damer Strand Tilfeldige Bohem Perle Sandaler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Strand Hgdr Roman Bohem Svart Sandaler Tilfeldige Sko Kvinners Perle Tykk Damer Skli →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

5cm Sko Elegante Classy Perler Delikate Jamron Hæl Med 5 Todelte 5cm 8cm Stiletto Saueskinn Svart Pumper Kvinner 5 PTHPw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq Roman Svart Tilfeldige Perle Sko Damer Skli Bohem Sandaler Tykk Hgdr Kvinners Strand vH8ppPq