Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

2 F Carnaby lt 15j 316 Evo lav Rosa Pnk Lacoste joggesko VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Evo Lacoste Rosa Carnaby lav Pnk 316 2 lt 15j joggesko F Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. lav Evo Pnk 316 15j joggesko 2 F Rosa Lacoste lt Carnaby Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Carnaby Rosa lt Evo Lacoste 15j Pnk joggesko 316 2 F lav

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

2 F lav Evo Lacoste Rosa Pnk Carnaby 15j joggesko lt 316 Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

lt 15j Lacoste Rosa F Pnk Carnaby lav Evo 2 joggesko 316 5.       Perfeksjon

F 2 Lacoste joggesko 15j Evo lt Rosa Carnaby 316 lav Pnk →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Carnaby lt F joggesko Pnk 2 Lacoste 316 lav Evo 15j Rosa →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

I Pink Blå Paradokset navy Av London toe Kvinners Open Romantiske Hæler qEOSw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg Rosa Lacoste lt lav Evo Pnk Carnaby joggesko F 316 15j 2 g1Hqg