Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

136 Smidig Rucoline Kvinner Ballet Pumpe Ved Gull VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Gull Pumpe Ved Ballet Kvinner 136 Smidig Rucoline Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Pumpe Ballet 136 Ved Kvinner Gull Rucoline Smidig Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Pumpe 136 Kvinner Gull Ballet Rucoline Smidig Ved

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Rucoline 136 Ved Pumpe Gull Smidig Kvinner Ballet Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Pumpe Gull Ved Kvinner 136 Smidig Rucoline Ballet 5.       Perfeksjon

Rucoline Kvinner Smidig Gull 136 Ballet Ved Pumpe →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Rucoline Smidig 136 Gull Ved Ballet Kvinner Pumpe →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Tri I Clarks Svart Skinnsko Ava ax8vnvP

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP Rucoline Gull Pumpe Kvinner Ballet 136 Ved Smidig 5xFq4PP