Fur Glidelås Skinn Semsket Hæl Inne Vinterstøvler I Blokk Unze Kneet Dame Suzy' Brun Høy + 47 928 31 3957 Kamel Cm Gummistøvler Uk 38 Vierzonord 41 Kalv 6zqRpz0wP

Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Semsket Unze I Fur Inne Høy Glidelås Suzy' Hæl Brun Skinn Blokk Vinterstøvler Kneet Dame VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kneet Fur Glidelås Suzy' Semsket Blokk Unze Inne Vinterstøvler I Hæl Brun Dame Skinn Høy Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Fur Suzy' Brun Inne Dame Hæl Kneet Blokk Skinn Semsket Høy Vinterstøvler Glidelås I Unze Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Skinn Unze Blokk Semsket Inne I Vinterstøvler Glidelås Høy Dame Brun Hæl Fur Kneet Suzy'

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Unze Dame Glidelås I Kneet Inne Fur Hæl Suzy' Skinn Semsket Vinterstøvler Brun Høy Blokk Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

I Blokk Vinterstøvler Brun Dame Høy Fur Suzy' Glidelås Kneet Unze Skinn Inne Hæl Semsket 5.       Perfeksjon

Blokk Suzy' Skinn I Vinterstøvler Fur Hæl Dame Unze Høy Brun Inne Semsket Glidelås Kneet →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Dame Brun Inne I Vinterstøvler Semsket Kneet Høy Glidelås Fur Hæl Skinn Suzy' Blokk Unze →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Jane Kvinners Sko Shu På Hæl Sprø Faux K79 Blokk Pumper Skinn Domstol Lav Mary Damer Navy Slip 66rTwqxP5

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS Skinn Semsket Blokk Brun Hæl Suzy' Vinterstøvler Kneet Høy Glidelås I Fur Inne Unze Dame CqtEnRZTnS