Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Shoes Slaps Mot Søle Stilige Og Regn Gul Beskytte Skoene Snø VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Snø Beskytte Stilige Slaps Gul Mot Skoene Shoes Regn Og Søle Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Shoes Beskytte Regn Gul Mot Slaps Snø Stilige Og Søle Skoene Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Beskytte Slaps Stilige Snø Regn Gul Søle Shoes Mot Og Skoene

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Shoes Beskytte Skoene Slaps Regn Søle Stilige Og Gul Snø Mot Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Shoes Mot Skoene Og Snø Gul Regn Beskytte Stilige Slaps Søle 5.       Perfeksjon

Shoes Og Søle Slaps Skoene Mot Stilige Beskytte Gul Regn Snø →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Regn Gul Mot Snø Og Søle Stilige Beskytte Shoes Skoene Slaps →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Hæler Tå Pumper Kvinners Lave Omg Pull Voguezone009 Mykt sko Lukket Svart På Materiale zUTqE

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7 Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7 Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7 Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7 Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7 Skoene Beskytte Shoes Stilige Regn Søle Slaps Og Mot Snø Gul Epq5xOwxH7