Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Plattform 5 Kile 6 Sandaler Beige 2 5 Tommer Hæl Naken VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kile 5 6 Beige Sandaler 2 Tommer 5 Naken Hæl Plattform Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Plattform Kile Sandaler 6 2 5 5 Tommer Beige Naken Hæl Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Plattform Sandaler Hæl Tommer Naken 5 Kile 5 Beige 6 2

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Beige Sandaler Plattform Kile Hæl 5 6 Tommer 5 2 Naken Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sandaler Naken 6 Beige Hæl Kile Tommer 5 5 2 Plattform 5.       Perfeksjon

2 Plattform 5 Hæl Sandaler Kile Beige Naken 5 Tommer 6 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

5 5 Beige Hæl Kile Sandaler Plattform Tommer 6 Naken 2 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners Forstropp oro Byblos Kile 039 Sandaler Dekket Gull qFWOP

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Tommer Naken 5 Hæl 6 Beige Plattform 2 5 Kile Sandaler 74vnwU4Yq Tommer Naken 5 Hæl 6 Beige Plattform 2 5 Kile Sandaler 74vnwU4Yq Tommer Naken 5 Hæl 6 Beige Plattform 2 5 Kile Sandaler 74vnwU4Yq