Hvit Canada rent 654275 Trenere hvit Huarache Blåhvit Platina Gs Drives Unisex 403 Barnas + 47 928 31 395Piew Røkt Sperry Perle Kvinners Kanten qCxFwXp

Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Gs 654275 Huarache rent Drives Blåhvit 403 Canada hvit Platina Barnas Unisex Trenere Hvit VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Gs Unisex Huarache hvit Drives Trenere rent 403 Platina Blåhvit 654275 Canada Hvit Barnas Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Platina 403 Barnas Blåhvit hvit Unisex Huarache Trenere Drives Hvit Canada rent Gs 654275 Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Trenere 403 rent Blåhvit Hvit Huarache 654275 hvit Canada Gs Drives Barnas Unisex Platina

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Unisex Huarache Trenere Barnas Hvit rent hvit 654275 Drives Blåhvit Canada Platina Gs 403 Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Blåhvit Trenere Drives Hvit Barnas rent hvit Unisex Platina Gs 654275 Huarache 403 Canada 5.       Perfeksjon

Huarache 403 Blåhvit 654275 Barnas Trenere Gs Hvit rent Drives Platina hvit Unisex Canada →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Trenere Hvit Barnas 403 hvit 654275 Drives Gs rent Huarache Canada Blåhvit Unisex Platina →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinne Roma Jeans Gayton Braun Brun 877nut Gladiator Sandaler Brun Pepe qtTHvAwnq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw Trenere 654275 Unisex Drives Huarache Blåhvit Barnas Gs Platina rent 403 Canada hvit Hvit 1q0wBw