Tykke Grønn Fargetilpasning Hæl Skinnstøvler Jenter Balamasa Forretnings Imitert Bunnen + 47 928 31 395Ikke Arktiske Damene Grå Amblers Vernestøvel 8p0Ew

Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Forretnings Grønn Balamasa Tykke Fargetilpasning Jenter Skinnstøvler Imitert Bunnen Hæl VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Skinnstøvler Jenter Grønn Bunnen Hæl Balamasa Tykke Fargetilpasning Imitert Forretnings Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Jenter Balamasa Tykke Forretnings Imitert Fargetilpasning Hæl Bunnen Grønn Skinnstøvler Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Jenter Tykke Fargetilpasning Balamasa Grønn Imitert Forretnings Hæl Bunnen Skinnstøvler

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Fargetilpasning Skinnstøvler Balamasa Tykke Grønn Imitert Forretnings Jenter Hæl Bunnen Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Skinnstøvler Forretnings Fargetilpasning Jenter Hæl Tykke Balamasa Imitert Bunnen Grønn 5.       Perfeksjon

Skinnstøvler Balamasa Tykke Imitert Hæl Grønn Bunnen Forretnings Jenter Fargetilpasning →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Forretnings Bunnen Hæl Jenter Skinnstøvler Balamasa Grønn Tykke Imitert Fargetilpasning →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Iv navy Sensomo Chung Mokasiner shi Blå Tã¼rkis Kvinners zPwxApq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x