Fargetilpasning Jenter Skinnstøvler Hæl Balamasa Grønn Imitert Forretnings Tykke Bunnen + 47 928 31 395Kryss Coolcept Strap Rosa Sandaler Kvinners Flat Mote OnZSwaqT

Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Bunnen Jenter Grønn Hæl Imitert Tykke Skinnstøvler Fargetilpasning Forretnings Balamasa VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Fargetilpasning Tykke Bunnen Jenter Hæl Balamasa Grønn Imitert Forretnings Skinnstøvler Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Skinnstøvler Forretnings Jenter Tykke Imitert Balamasa Hæl Grønn Fargetilpasning Bunnen Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Imitert Bunnen Fargetilpasning Tykke Balamasa Hæl Jenter Forretnings Skinnstøvler Grønn

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Skinnstøvler Fargetilpasning Forretnings Jenter Hæl Imitert Balamasa Bunnen Tykke Grønn Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Imitert Bunnen Fargetilpasning Forretnings Jenter Skinnstøvler Tykke Hæl Balamasa Grønn 5.       Perfeksjon

Bunnen Fargetilpasning Imitert Forretnings Grønn Tykke Jenter Hæl Balamasa Skinnstøvler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Skinnstøvler Forretnings Fargetilpasning Jenter Hæl Tykke Bunnen Grønn Balamasa Imitert →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

C41413 Rullende Mtng Kvinners Rosa Sko Fitness rase Korall T0vqw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x Tykke Fargetilpasning Grønn Hæl Bunnen Skinnstøvler Balamasa Jenter Forretnings Imitert E7nqanU8x