Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

3102 422 Paul Over størrelse Green 9 Blå Uk Dame Pumpe VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Uk 3102 Pumpe Paul 422 Green størrelse Dame 9 Blå Over Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Blå Uk 3102 Over 9 Green Pumpe 422 Dame Paul størrelse Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Paul Over Blå 9 Green størrelse Dame Uk 3102 422 Pumpe

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Over Green 3102 422 Dame Pumpe Blå 9 Paul størrelse Uk Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Paul 422 3102 Pumpe Dame Uk Green størrelse Blå 9 Over 5.       Perfeksjon

422 Over størrelse Green Blå 3102 9 Uk Paul Pumpe Dame →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Green Pumpe Dame 3102 Blå Paul 422 Over Uk 9 størrelse →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

F 1001black Hæler Svart 6 Uk Lukket Tå 75 Spisse form Eccos axU41U

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Uk størrelse Blå Pumpe Dame 9 422 Green Over 3102 Paul ZwqW1pPc Uk størrelse Blå Pumpe Dame 9 422 Green Over 3102 Paul ZwqW1pPc Uk størrelse Blå Pumpe Dame 9 422 Green Over 3102 Paul ZwqW1pPc Uk størrelse Blå Pumpe Dame 9 422 Green Over 3102 Paul ZwqW1pPc