Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Bobs Kvinners Svart Flat Plysj Fra Urban Skechers VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Svart Urban Fra Flat Kvinners Bobs Skechers Plysj Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Bobs Flat Skechers Svart Kvinners Plysj Fra Urban Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Svart Flat Fra Plysj Kvinners Skechers Bobs Urban

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Urban Bobs Skechers Svart Flat Plysj Fra Kvinners Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Urban Plysj Kvinners Svart Bobs Flat Skechers Fra 5.       Perfeksjon

Kvinners Bobs Svart Plysj Flat Skechers Urban Fra →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Fra Skechers Plysj Urban Svart Kvinners Bobs Flat →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Peep Sølv Sko Bue Med Middels Shimmer Toe Damene Slank Bryllup Hæl gqP5wxv

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6 Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6 Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6 Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6 Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6 Urban Skechers Flat Plysj Svart Kvinners Bobs Fra ppwa6