angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

angelis Leiligheter Angelis Svart Ella Neger Ballett Pretty Kvinners Ballerinas VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Ballerinas Leiligheter Neger angelis Ella Kvinners Pretty Svart Ballett Angelis Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Svart Ella Ballett Neger Ballerinas Angelis angelis Pretty Kvinners Leiligheter Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Leiligheter Svart Ballett Ballerinas Neger angelis Ella Pretty Angelis Kvinners

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Svart angelis Ella Ballett Kvinners Angelis Leiligheter Pretty Neger Ballerinas Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Pretty Leiligheter Ballerinas Svart Angelis Neger Ella angelis Kvinners Ballett 5.       Perfeksjon

Ballett Ella Neger Ballerinas Pretty Kvinners Angelis Svart angelis Leiligheter →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

angelis Pretty Kvinners Svart Ballerinas Ballett Leiligheter Ella Angelis Neger →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Hæl Spolen Pumper Lukket Midtre L Med Høy Yc Tie Satin Bryllup Øvre Sølv Tå Damesko Brude Bånd vF0AwY

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC angelis Leiligheter Ella Ballerinas Svart Angelis Kvinners Pretty Ballett Neger PqHZw47PxC