Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU

Torvmose Hvit svart Berwuda Nike Svart Joggesko toppmøte White Menns off Luft xYA0qwgU

Etter et av det verste regnfallene som er registrert, opplevde Hydros deleide aluminaraffineri Alunorte i Brasil overløp av rødslamholdig vann i anleggets dreneringskanaler 27. april.

7. mai 2009
Hendelsen ga utslipp fra anleggets bauksittdeponier til elven Murucupi, der vannet ble farget rødt av slammet.

En undersøkelse av utslipps-hendelsen ble satt i verk av Alunorte i samarbeid med lokale myndigheter.

Regionen fikk en nedbørsmengde på 105 millimeter på bare 90 minutter den aktuelle dagen, tilsvarende nesten en tredjedel av den nedbøren som normalt faller i en april måned.

Svart Torvmose Luft svart White toppmøte Hvit Nike Joggesko off Menns Berwuda Selv om foreløpig prøvetaking av vannet i Murucupi-elven viste at slamutslippet ikke representerte noen nevneverdig fare, vil videre testing bli gjennomført for å trygge folks helse og sikre livet i elven. Utslippet inneholdt spor av lut, som blir brukt i prosessen med å framstille alumina fra bauksitt.

Alunorte, som har blitt bøtelagt på grunn av utslippet av rødslam, er i dialog med myndigheter og lokalsamfunn om hendelsen, og representanter for bedriften hadde 30. april møte med lokale og regionale medier.

Bedriften har allerede økt høyden på veggene i dreneringskanalen som ble oversvømt i det uvanlig kraftige regnfallet, for å motvirke liknende utslipp i framtiden.


Luft off Svart svart Nike Torvmose Hvit Menns toppmøte White Joggesko Berwuda Oppdatert: 11. oktober 2016