Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1 Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1 Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1 Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1 Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1 Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1

Voguezone009 Assorterte Rund 5 Bowknot 5 Pu Pumper Kvinners Blå Med Tå Hæl Lukket Uk Og Farger Mid Mattslipt rEvwqrS1

Etter et av det verste regnfallene som er registrert, opplevde Hydros deleide aluminaraffineri Alunorte i Brasil overløp av rødslamholdig vann i anleggets dreneringskanaler 27. april.

7. mai 2009
Hendelsen ga utslipp fra anleggets bauksittdeponier til elven Murucupi, der vannet ble farget rødt av slammet.

En undersøkelse av utslipps-hendelsen ble satt i verk av Alunorte i samarbeid med lokale myndigheter.

Regionen fikk en nedbørsmengde på 105 millimeter på bare 90 minutter den aktuelle dagen, tilsvarende nesten en tredjedel av den nedbøren som normalt faller i en april måned.

5 Blå Assorterte Rund Og Med Pu Hæl 5 Farger Mid Kvinners Tå Pumper Uk Mattslipt Lukket Bowknot Voguezone009 Selv om foreløpig prøvetaking av vannet i Murucupi-elven viste at slamutslippet ikke representerte noen nevneverdig fare, vil videre testing bli gjennomført for å trygge folks helse og sikre livet i elven. Utslippet inneholdt spor av lut, som blir brukt i prosessen med å framstille alumina fra bauksitt.

Alunorte, som har blitt bøtelagt på grunn av utslippet av rødslam, er i dialog med myndigheter og lokalsamfunn om hendelsen, og representanter for bedriften hadde 30. april møte med lokale og regionale medier.

Bedriften har allerede økt høyden på veggene i dreneringskanalen som ble oversvømt i det uvanlig kraftige regnfallet, for å motvirke liknende utslipp i framtiden.


Lukket Mattslipt Farger Mid Uk Og Pumper Kvinners Hæl Med Voguezone009 Assorterte Rund Bowknot Pu Blå Tå 5 5 Oppdatert: 11. oktober 2016