Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax

Grå Met F12 S14 Iron Climacool F11 S14 Stamme Women's F11 Grey Neo Ride Climacool Purple Tribe Kvinners Tech Oppfylt Ride Joggesko Jern Shoes Adidas F12 Tech Running Lilla Adidas Neo CqUvpp4wax

Kvaliteten på drikkevannet kan være påvirket

Mattilsynet er bekymret for at den tørre sommeren kan medføre at flere blir syke av å drikke vann fra små drikkevannskilder. De ber alle som har slik brønn om å sjekke kilden sin. Les mer om saken og hjelp Mattilsynet med informasjon til de innbyggerne som har slike drikkevannskilder. 

Det er bekymring rundt de små brønnene og for grunnvannreservene. De ber alle om å registrere seg i landets grunnvannsdatabase for å hjelpe til i kunnskapsdugnaden som skal gi oss bedre data og kunnskap til å håndtere drikkevannet vårt videre. Les mer om dette Sommer Sandaler størrelse Flat Slip Til Tøfler Strand 39 Kvinner Sko ZqgTC, og spre budskapet videre.

Drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er relativt nytt, og helt sikkert ukjent for mange brønneiere fortsatt. Fristen var 1.juli 2018. Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside.

I disse tørketider kan det også være greit å minne om hvilke hjelpemidler som finnes om private drikkevannskilder:
Informasjon til eiere av de minste vannforsyningssystemene
Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta
Har du egen brønn?
S14 F12 Kvinners Neo Stamme F11 Oppfylt S14 Tech Shoes Iron Climacool Running Climacool F12 Grey F11 Grå Met Tribe Women's Neo Purple Tech Adidas Jern Adidas Ride Ride Lilla Joggesko
Kjøpe hus med privat vann og/eller avløpsløsning?
 

Hold inne ctrl-tasten og trykk + for å skalere opp, - for å skalere ned.