Super Utøvende 8 Beskyttelseskappe Arbeids Dickies Stål sort Mens Sko Sikkerhet + 47 928 31 395Lauren Kvinners Krenget Ralph Betha Sort Ii Sandal prxpqZS

Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Sikkerhet Super Utøvende sort Stål Sko Mens Beskyttelseskappe Dickies Arbeids 8 VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

8 Mens Arbeids Stål Sko Sikkerhet Utøvende Dickies sort Super Beskyttelseskappe Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Sko Beskyttelseskappe Utøvende Stål Mens Sikkerhet Arbeids Dickies 8 Super sort Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sko Beskyttelseskappe sort Super Dickies Mens 8 Arbeids Stål Sikkerhet Utøvende

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Mens Sko Super Dickies Utøvende sort Arbeids Beskyttelseskappe Stål 8 Sikkerhet Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Dickies sort 8 Arbeids Mens Beskyttelseskappe Super Sikkerhet Stål Utøvende Sko 5.       Perfeksjon

Dickies Super 8 Sko Beskyttelseskappe Utøvende Sikkerhet sort Arbeids Mens Stål →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Stål Sko 8 Super Dickies Arbeids Mens Utøvende Beskyttelseskappe Sikkerhet sort →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Skremmer Daniel Suede Taupe Laceless Pumper dSq1Xwq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp