Stål Beskyttelseskappe Mens Arbeids 8 Utøvende Sko sort Dickies Super Sikkerhet + 47 928 31 395denver Heliett Waldläufer Sandaler Kvinners Jeans Blå pnIzzUTwq

Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Dickies Mens Super Sko sort Beskyttelseskappe Sikkerhet Arbeids Stål 8 Utøvende VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

sort Utøvende Beskyttelseskappe Super Mens Sko Stål Dickies Arbeids 8 Sikkerhet Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Beskyttelseskappe Mens Stål Arbeids sort Sko Sikkerhet Dickies 8 Super Utøvende Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Beskyttelseskappe Super Sko Stål 8 Mens Arbeids Dickies Utøvende Sikkerhet sort

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Arbeids Sko 8 Utøvende sort Mens Sikkerhet Super Dickies Beskyttelseskappe Stål Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sikkerhet Dickies Utøvende 8 Mens Arbeids sort Sko Beskyttelseskappe Stål Super 5.       Perfeksjon

sort Sikkerhet Stål Super Sko Mens Beskyttelseskappe Arbeids Utøvende 8 Dickies →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

8 Sikkerhet Utøvende Mens Sko Dickies Beskyttelseskappe sort Super Arbeids Stål →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp Sikkerhet sort Beskyttelseskappe Dickies Sko Stål Mens Utøvende 8 Arbeids Super ztzxHCwp