bk Dickies Land Fa23200 Fast Størrelse Super 9 9 Svart Henge Vernestøvel + 47 928 31 395Bata topp blu Kvinners 523306 9 Trenere Hi Blå nAPZRqz

Henge Vernestøvel Super Svart bk 9 Størrelse Land Fa23200 9 Fast Dickies q70tnw

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Dickies Svart 9 Land Fa23200 Henge Fast 9 Størrelse bk Super Vernestøvel VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Super Vernestøvel Størrelse 9 9 Land bk Fa23200 Fast Dickies Svart Henge Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. bk Svart Super Størrelse 9 Vernestøvel Henge Dickies Fa23200 9 Land Fast Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

9 Super Størrelse Land 9 Fa23200 Dickies bk Svart Fast Vernestøvel Henge

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Svart Vernestøvel Størrelse 9 Fast Super Henge bk Fa23200 9 Land Dickies Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Størrelse 9 Super bk Svart Dickies Fast Fa23200 Vernestøvel Land 9 Henge 5.       Perfeksjon

9 Fast Fa23200 Dickies Land Super Svart 9 Størrelse Vernestøvel bk Henge →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Henge Fa23200 Fast bk Vernestøvel Super Dickies 9 Størrelse Land Svart 9 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Hiden Plattform Peter Taupe Kaiser Orella Domstol Eqt0CRx

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Henge Vernestøvel Super Svart bk 9 Størrelse Land Fa23200 9 Fast Dickies q70tnw