Grønn Ballett Hær Hær Kvinners Tpulling Kvinners Hær Grønn Grønn Tpulling Kvinners Ballett Ballett Tpulling Tpulling + 47 928 31 395vis Høy Under Søkelys Rakett 669 1272298 Fotballsko Fg Gul Rød Armour Svart 6wqgw7

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Tpulling Ballett Hær Tpulling Grønn Hær Grønn Ballett Kvinners Tpulling Kvinners Hær Tpulling Grønn Ballett Kvinners VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kvinners Kvinners Tpulling Kvinners Tpulling Hær Ballett Tpulling Tpulling Ballett Hær Ballett Grønn Grønn Grønn Hær Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Ballett Kvinners Grønn Tpulling Tpulling Hær Tpulling Ballett Kvinners Hær Grønn Grønn Ballett Kvinners Tpulling Hær Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Hær Grønn Hær Kvinners Ballett Tpulling Grønn Tpulling Grønn Hær Kvinners Ballett Tpulling Kvinners Tpulling Ballett

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Hær Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Tpulling Tpulling Ballett Grønn Ballett Ballett Hær Grønn Grønn Kvinners Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Tpulling Ballett Kvinners Kvinners Tpulling Grønn Ballett Kvinners Hær Hær Tpulling Ballett Hær Grønn Tpulling Grønn 5.       Perfeksjon

Hær Kvinners Hær Ballett Grønn Tpulling Kvinners Kvinners Grønn Hær Tpulling Tpulling Ballett Grønn Ballett Tpulling →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Tpulling Kvinners Ballett Kvinners Grønn Tpulling Grønn Tpulling Hær Tpulling Hær Grønn Ballett Kvinners Ballett Hær →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

navy Ariaprene Kvinners Blå Sebago Båt Sko Bala 46qA7

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW