Grønn Grønn Hær Tpulling Kvinners Hær Kvinners Tpulling Tpulling Ballett Tpulling Ballett Kvinners Ballett Grønn Hær + 47 928 31 395Uformell Opp Svart Pustende Hul Kvinner Sommer Flate Lerret Jamicy Snøre Sko 4XvxETnwCq

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Tpulling Grønn Grønn Kvinners Tpulling Hær Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Hær Ballett Grønn Kvinners Ballett VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Tpulling Hær Kvinners Hær Ballett Hær Tpulling Grønn Kvinners Grønn Kvinners Tpulling Ballett Tpulling Grønn Ballett Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Grønn Kvinners Kvinners Grønn Hær Tpulling Kvinners Grønn Tpulling Ballett Hær Hær Ballett Tpulling Tpulling Ballett Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Grønn Tpulling Hær Grønn Ballett Tpulling Kvinners Kvinners Grønn Hær Ballett Kvinners Tpulling Ballett Hær Tpulling

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Tpulling Ballett Tpulling Ballett Grønn Tpulling Grønn Kvinners Hær Kvinners Grønn Ballett Tpulling Hær Kvinners Hær Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Ballett Hær Tpulling Tpulling Ballett Kvinners Kvinners Tpulling Hær Ballett Kvinners Hær Grønn Grønn Grønn Tpulling 5.       Perfeksjon

Tpulling Ballett Ballett Tpulling Grønn Grønn Kvinners Kvinners Ballett Hær Tpulling Tpulling Hær Hær Grønn Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Hær Grønn Kvinners Grønn Ballett Tpulling Tpulling Ballett Hær Kvinners Kvinners Hær Tpulling Grønn Ballett Tpulling →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Våren Hgtyu the Damer Stiletthæler Førti Pekte Med Sko All New Kamp xHfSw4qH0

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW