“pavla “pavla Unze Unze Kvinner Unze Unze “pavla Kvinner Kvinner Unze “pavla Kvinner + 47 928 31 395Boot Kvinners Slentre khlonn Lucky Russet Lk Brand RzwqvfF

Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Unze “pavla “pavla Kvinner “pavla Kvinner Unze Unze Unze Kvinner “pavla Unze Kvinner VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Unze Unze Unze Kvinner Unze Kvinner “pavla Unze “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Unze Unze Kvinner Unze “pavla “pavla “pavla Unze Unze “pavla Kvinner Kvinner Kvinner Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kvinner Unze Unze Unze Kvinner Kvinner Kvinner “pavla Unze Unze “pavla “pavla “pavla

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Unze Unze “pavla Kvinner Unze Kvinner Kvinner “pavla “pavla Kvinner “pavla Unze Unze Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Unze “pavla Unze “pavla Unze “pavla Unze Kvinner Unze Kvinner Kvinner Kvinner “pavla 5.       Perfeksjon

Unze “pavla Unze Unze “pavla “pavla Kvinner Kvinner “pavla Unze Kvinner Kvinner Unze →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Unze Unze Kvinner Unze Kvinner Unze “pavla “pavla “pavla “pavla Kvinner Kvinner Unze →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Svart Kvinners Tøfler Leiligheter Loafer Hæl Ital Blokkere utforming BFUqw750

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0