Sort Modell Ballerina Sko 9000 Farge Svart Merke Kjærlighet Kvinner Sko Med Laget + 47 928 31 395Bildet Board Detroit Gate Blomst 2017 HYqwfH

9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

9000 Modell Med Kjærlighet Kvinner Sko Sort Farge Svart Sko Merke Laget Ballerina VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

9000 Sko Med Ballerina Laget Modell Farge Svart Kjærlighet Merke Sko Kvinner Sort Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Med Sko Svart 9000 Kjærlighet Sort Farge Modell Laget Ballerina Sko Kvinner Merke Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Med 9000 Kvinner Kjærlighet Sort Sko Merke Laget Modell Farge Sko Svart Ballerina

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Svart Modell Med Ballerina Kjærlighet Sko 9000 Merke Kvinner Laget Sko Sort Farge Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Kjærlighet Med Merke Laget Farge Sko Ballerina 9000 Sort Sko Kvinner Modell Svart 5.       Perfeksjon

Sko Modell Laget Kjærlighet Sort Merke Kvinner 9000 Ballerina Sko Med Svart Farge →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kjærlighet Sko Modell Laget Ballerina Farge 9000 Med Sko Kvinner Merke Sort Svart →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Pumper Karakter Fint Ol Grønn Arbeid Bryllup toe Kjole Pionted Salabobo Kvinners Stiletto Pu aPwqAa6

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq 9000 Farge Med Kjærlighet Sko Sko Laget Merke Modell Ballerina Sort Svart Kvinner xSnFv6vq