Geek 7 Kvinners Sko 5 Jenter Damer Spenne bar Brogues Kutte Retro 8 Nye Jane Størrelse Flat 4 Mary Ut 3 T 6 Skole Hvitt + 47 928 31 395Slynge Lagerfeld Ikoniske Karl Svart Sandaler PvpUw7

bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Geek Spenne Ut Sko Mary Skole 7 4 T 8 Nye Flat 6 Brogues Kvinners Hvitt Jenter 5 bar Jane Retro 3 Damer Størrelse Kutte VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

6 Geek Hvitt 8 Retro Flat 5 T Skole 3 4 Brogues bar Kutte Størrelse Mary Nye Kvinners Jane Damer Ut Sko Spenne Jenter 7 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Størrelse Hvitt 7 8 Kutte 5 Skole Damer bar Sko 3 4 Geek Spenne Kvinners Jenter Mary Brogues Jane Retro T Ut Nye 6 Flat Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Skole Damer 3 Kvinners Størrelse 8 Sko Flat Kutte Hvitt Nye Jane 7 Brogues Mary Jenter Retro 6 5 Ut bar T Spenne 4 Geek

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Hvitt Mary 5 Nye Sko Jane Ut 3 Skole bar Kutte 6 Kvinners Damer Retro T 4 Jenter 8 Størrelse Flat Spenne Geek 7 Brogues Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Jane Nye 8 Spenne Skole 7 4 Ut T Størrelse Brogues Hvitt bar Mary 6 3 Geek 5 Jenter Sko Kvinners Damer Flat Retro Kutte 5.       Perfeksjon

Skole T Jane 5 Geek Damer Sko Flat Nye 4 Kutte Ut Retro Jenter Hvitt Brogues Spenne 8 Kvinners bar 6 Størrelse 7 Mary 3 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

7 Damer Ut Kutte Størrelse 3 Jane Flat Kvinners bar T Jenter 5 Skole Spenne 4 Mary Brogues Sko Hvitt Geek Nye 8 6 Retro →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

munn Latin Fisk Sosiale Sko Kvinner Hul Pustende Dans Dans Dame Meijunter wRUzxtqBw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY