36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w 36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w 36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w 36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w 36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w 36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w

36 Nelie Designet fux Komfortable lic Anti Flytte Uk Sko eu Oxypas Anti For 3 Hvit 5 Helsepersonell slip Skinnpleie statisk az1x5w

Kvaliteten på drikkevannet kan være påvirket

Mattilsynet er bekymret for at den tørre sommeren kan medføre at flere blir syke av å drikke vann fra små drikkevannskilder. De ber alle som har slik brønn om å sjekke kilden sin. Les mer om saken og hjelp Mattilsynet med informasjon til de innbyggerne som har slike drikkevannskilder. 

Det er bekymring rundt de små brønnene og for grunnvannreservene. De ber alle om å registrere seg i landets grunnvannsdatabase for å hjelpe til i kunnskapsdugnaden som skal gi oss bedre data og kunnskap til å håndtere drikkevannet vårt videre. Les mer om dette Sommer Sandaler størrelse Flat Slip Til Tøfler Strand 39 Kvinner Sko ZqgTC, og spre budskapet videre.

Drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er relativt nytt, og helt sikkert ukjent for mange brønneiere fortsatt. Fristen var 1.juli 2018. Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside.

I disse tørketider kan det også være greit å minne om hvilke hjelpemidler som finnes om private drikkevannskilder:
Informasjon til eiere av de minste vannforsyningssystemene
Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta
Har du egen brønn?
eu 36 Komfortable Skinnpleie For Oxypas Anti 5 Anti Nelie Hvit lic Uk Helsepersonell statisk fux Sko Flytte 3 Designet slip
Kjøpe hus med privat vann og/eller avløpsløsning?
 

Hold inne ctrl-tasten og trykk + for å skalere opp, - for å skalere ned.