Fs48 Sikkerhet S1 p Boot Stål Svart Amblers Kvinners Støvler Støvler 8g5WqwxOn

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Boot Fs48 Stål p Svart Støvler Støvler Kvinners Amblers Sikkerhet S1 VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Stål Boot p Støvler Fs48 Amblers Sikkerhet S1 Svart Kvinners Støvler Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Fs48 Svart S1 Støvler Boot Kvinners Amblers Støvler p Stål Sikkerhet Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Boot Amblers Kvinners Støvler p Stål Svart Fs48 Støvler S1 Sikkerhet

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

S1 Sikkerhet Fs48 Stål Svart Amblers Boot Kvinners Støvler p Støvler Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Støvler p Amblers Sikkerhet Svart Stål S1 Støvler Kvinners Fs48 Boot 5.       Perfeksjon

Støvler Svart p Fs48 S1 Støvler Sikkerhet Kvinners Amblers Boot Stål →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Støvler Kvinners Sikkerhet Stål S1 Amblers Fs48 Støvler Boot Svart p →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Metallic Sommerfest Sandaler Størrelse Tå Diamante Ferie Flate Gull Damene Tørst Legg Kvinners Heelberry® Rose Mote Espadrilles ABRqn

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Fs48 Sikkerhet S1 p Boot Stål Svart Amblers Kvinners Støvler Støvler 8g5WqwxOn