Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

tec Hæren Tyske Bw Fjellstøvler Svart Mil VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Tyske tec Fjellstøvler Hæren Mil Svart Bw Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. tec Svart Mil Bw Fjellstøvler Tyske Hæren Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Fjellstøvler Hæren tec Tyske Svart Bw Mil

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Fjellstøvler tec Tyske Bw Svart Mil Hæren Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Svart Fjellstøvler Hæren Mil Tyske Bw tec 5.       Perfeksjon

Svart Mil Tyske Hæren Fjellstøvler Bw tec →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

tec Hæren Mil Svart Tyske Bw Fjellstøvler →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Materiale Tå Kvinners Høy Lukket Mykt Glide Støvler Rundt Hæl Brun Lav top Allhqfashion aEwUYna

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8 Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8 Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8 Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8 Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8 Mil Hæren Bw Fjellstøvler Tyske Svart tec gqZxg1w8